Medisinsk informasjon for en ny tid

Medisinske budskap kan være krevende å forstå. Vi har ingen bilder av hva som skjer inne i kroppen. En 3D visualisering løser dette problemet og gjør at medisinske budskap blir enklere å forstå.

Leger og helsepersonell kan oppleve at dette forenkler deres informasjonsoppgave samtidig som troverdigheten til det som formidles øker.

Ønsker du en medisinsk 3D visualisering

Fremhev det unike med teknologien

Det å forklare det geniale med en innovasjon tar ofte uforholdsmessig mye tid. En liten 3D animasjon kan på sekunder få frem nettopp det unike og skjerpe fokus.

Det norske selskapet Lytix oppdaget gjennom forskning en ny metode å finne kreft på som skjuler seg for kroppens immunforsvar. En  3D animasjon viser det unike med metoden.

Et informasjonsverktøy for leger og helsepersonell

Innsikt i egen sykdom er ofte en viktig forutsetning for at pasienter etterlever anbefalte råd fra leger. I en travel hverdag kan dette by på utfordringer, og en film som gir god sykdomsinnsikt kan være et godt supplement.

Legemiddelselkapet Pfizer har brukt MedXplore i å visualisere psoriasis for å bidra til økt kunnskap om sykdommen, og en grunnleggende forståelse av hvordan den påvirker kroppen.