[h5p id=»5″]

Fra 3D film til 360-visninger

Medisinske 3D modeller spiller en hovedrolle i MedXplore sine opplysningsfilmer om helse.

Nå tar vi de første skritt til å bruke 3D film i utvikling av interaktiv e-læring. Vi gjør om de medisinske modellene i filmen Kjenn ditt kolesterol til interaktive elementer i en 360 visning.

Blodåren – sett innenfra

Det første vi tester er å lage en 360 scene av innsiden til en blodåre. En scene hvor du med piltastene kan snu deg rundt i åreveggen. Inn på denne scenen setter vi de ulike cellene og partiklene vi finner i blodet.

Resultatet er en scene hvor du i ditt eget tempo kan studere hva som er inne i en blodåre. Her kan du se blodcellene, immunsystemets speiderne, de forskjellige typer kolesterol-partikler og blodplatene.

Det neste er å legge inn interaktivt lærestoff til elementene i form av tekst, tale og video som forklarer og utdyper innholdet. Og innholdet på scenen kan endres og skiftes ut med andre element og partikler. Det gir rom for å lage påfølgende scener som viser utvikling i hendelseforløpet når sykdom utvikles og betennelser oppstår.

Interative læreresurser

Det å utvikle slike scener for å relatere lærestoff inn i, gjør noe med hvordan vi oppfatter det som blir formidlet. Det å relatere lærestoffet til visuelle bilder, gir knagger i hukommelsen å henge stoffet på. Vi husker i bilder, og forstår sammenhenger lettere når ting er visualisert.

Fordi lærestoffet er knyttet til elementene i scenen, er det langt enklere å oppdatere uavhengig av hverandre. Når forskningen går fremover og nye oppdagelser gjøres, kan scene og innholdet oppdateres uavhengig av hverandre, sammen med linker til nye referanser.

360-visning av plakk

En e-læring inneholder som regel flere tema og deltema. Hvordan dannes plakk, hva skjer bak åreveggen som får blodåren til å tettes, og hvorfor oppstår hjerteinfarkt så plutselig uten forvarsel.

Med et klikk på pilen i blodåren hopper du rett inn i plakket som danner seg inne i åreveggen. I en 360-visning kan du se hvordan et slikt plakk ser ut, og her kan vi lett legge til en rekke læreressurser som forklarer og utdyper hva som skjer.

Her finner du også pil som tar deg videre inn i plakket, og en video som viser hva som skjer når plakket sprekker og blodpropp dannes.

En e-læring av vår tid

I utvikling av det som skal bli fremtidens nye måte å skape spennende e-læringsinnhold samarbeider vi med Universitetet i Oslo. Vi lager løsningen med navigering og alle funksjoner, sammen med de medisinske scenene, de lager det faglige innholdet og e-forelesningene som forklarer og utdyper.

Sluttproduktet integrerer vi i UiOs e-læringsportal, som gjør at du enkelt kan søke og gjøre oppslag på scener, elementer og innhold som skapes. Vi tror dette blir et verktøy som flere vil kunne finne nyttig når nye e-læring av vår tid skal lages.