Ernæringsforsker Karianne Svendsen og klinisk ernæringsfysiolog Madeleine Elisabeth Angelsen er forøyde med det ny e-læringspogrammet de har vært med på å lage. Foto: Anne Wennberg, UiO

Med grep fra gaming kan studentene nå lære om de fettløselige vitaminene A, D, E og K, og sporstoffet jod, på en ny måte.

Professor Kjetil Retterstøl, UiO

Å lære om ernæring kan bli mer spennende fra høsten av. Da blir e-læringsprogrammet Interaktiv visualisering av ernæringslære publisert, og kan tas i bruk av studentene på medisin, odontologi og klinisk ernæringsfysiologi, men også av andre.

–Etter pandemien ble vi oppfordret til å gjøre undervisningen mest mulig tilgjengelig også i en eventuell ny beredskapssituasjon, altså mest mulig e-læring. Vi ville gjøre det litt annerledes enn forelesninger og kurs, og «gamifisere» stoffet litt, for å gjøre det mer fengende.  Det har vi anstrengt oss for å få til, forteller professor Kjetil Retterstøl, som har vært primus motor for prosjektet.

Av Anne Wennberg, UiO, 10.april 2024. 

Les mer: Pressemelding fra Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet  

Comments are closed.