Lytix Biopharmas hadde behov for en pedagogisk fremstilling av virkemekanismen til deres molekyl. MedXplore fikk ansvar for den medisinske animasjonen som viser hvordan molekyler trenger gjennom cellemembranen i kreftcellene noe som til slutt ender i cellens undergang.

«Hot» for norskutviklet kreftmedisin

Lytix Biopharmas CSO Øystein Rekdal var i juni 2017 i Chicago for å legge frem resultatene fra funn i fase 1-studie på det immunterapeutiske kreftlegemiddelet LTX-315.

Molekylet LTX-315 sin oppgave er å trenge igjennom cellemembranen i kreftcellene, for så å angripe mitokondriene som deretter sørger for at hele cellen sprenges.

Gjør kalde svulster varme

– I denne første fase i studiet har vi sett klare tegn på at legemidlet vårt konverterer kalde, ikke-T-celleinflammerte svulster til å bli inflammerte – og dermed konverterer svulsten fra kald til varm. Varme svulster er «hot» i dette feltet i dag, forklarer Rekdal.

De fleste kreftpasienter har kalde svulster

– Immunterapi virker kun i varme svulster, og det er ikke mange molekyler som kan omgjøre kalde svulster til varme slik som LTX-315. Dette er interessant ettersom majoriteten av kreftpasienter har kalde svulster.

– Vi har analysert tumor vev før og etter behandling på nøkkelgener som er involvert i konverteringen av kalde svulster. Analysene viser at alle disse nøkkelgenene har blitt oppregulert. Disse dataene har skapt stor interesse her på ASCO (se link)

Kreftforeningen investerer millioner

Kreftforeningen vil hjelpe selskaper ut av «dødens dal», og har investert 18 forskningsmillioner i tre norske legemiddelselskaper, nå sist seks millioner i Lytix Biopharma.

Lytix utvikler et onkolytisk peptid som gjør kalde svulster varme, og som har vist betydelig immunresposns og tilbakegang i behandlede svulster, ifølge selskapet.

Kilde: Dagens Medisin (22.08.2017).

American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Fakta om peptid
Proteiner er molekyler bygd opp av aminosyrer som er knyttet sammen i en kjede. Peptider er kortere kjeder av aminosyrer og er bygd opp på samme måte som proteiner.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *