Hiv-medisinene oppsiktsvekkende forbedret.

For bare 25 år siden døde hiv-pasienter. I dag utvikler de færreste aids, men informasjon rundt temaet er fortsatt viktig. FHI har tatt informasjonsoppgaven på alvor.

FHI står for Folkehelseinstituttet. Deres samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.

Hva er hiv og aids?

Hiv er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids er diagnosen som brukes ved langt kommet hivinfeksjon med komplikasjoner.

Informasjonsfilm

I samarbeid med MedXplore fikk FHI laget en informasjonsvideo. Den handler om symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak og hva helsevesenet kan tilby av behandling og oppfølging.

Flere språkutgaver

Innvandrere utgjør nesten en tredel av dem som har fått påvist hivinfeksjon i Norge. De fleste kommer fra konfliktområder i det sentrale og østlige Afrika, samt fra Sørøst-Asia. Det er derfor viktig at informasjonen finnes på en rekke språk.

Hiv situasjonen globalt
Hiv infeksjon er påvist i alle land i verden. UNAIDS anslår at det ved utgangen av 2015 var ca. 36,7 millioner mennesker som lever med hivinfeksjon, ca. 17 millioner av disse har tilgang til antiviral behandling.

Kvinner utgjør en stor gruppe

Siden starten av epidemien anslås det at ca. 78 millioner mennesker er blitt smittet med hiv og ca. 35 millioner mennesker har død av aidsrelaterte sykdommer. Kvinner utgjør globalt anslagsvis 52% av de hivsmittede. Ca. 69% av de hivsmittede lever i afrikanske land sør for Sahara. Ca. 2,1 millioner smittes nå globalt årlig med hiv (2015).

(c) Folkehelseinstituttet

Se video hos FHI: Informasjon om hiv og aids på ulike språk

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *