Immunterapi i kreftbehandling er et av tidenes store satsinger. Norge ligger internasjonal langt fremme. Nå lanseres en ny teknologi som gjør det mulig å avslører pasientens «barcode». Siden kreftceller muterer raskt, og skjuler seg for immunforsvaret, er det behov for å avsløre kreften i alle sine muterte former og avleggere. Barcode-teknologien, kombinert med immunterapi, gjør det mulig med større presisjon å behandle hele kreften, med alle mutasjonene, individuelt hos hver pasient.

En betydelig utfordringen i dagens immunterapi er at kreftceller hele tiden muterer og sprer avleggere. En vaksine utviklet spesifikt for kreft funnet i en mikro-prøve fra en tumor, virker på disse cellene, men ikke nødvendigvis på de muterte kreftceller i samme tumor. Dette fordi at tumorer er heterogene, dvs. de består av kreftceller i ulike muterte former, som ikke er like.

Lytix Biopharma AS

Lytix, som er et norsk biotek-selskap, lanserer nå en teknologi som gjør det mulig å avdekke kreftceller og deres mutasjoner på en helt ny måte.

– «Selskapet har utviklet et peptid som har den egenskap at den avslører kreftcellene i alle sine muterte former, og får de eksponert for pasientens immunsystem» sier Øystein Rekdal, medstifter og forskningssjef i Lytix

Hver pasient er unik

– «Kreftbehandling må i stor grad skreddersys hvert individ. Det er vanskelig å utvikle en generell vaksine mot kreft.
– Årsaken er at kreften muterer og variere fra pasient til pasient. Samtidig er en kreft-tumor heterogen, noe som innebærer at prøver fra en del av kreften, vil være forskjellige fra andre deler av kreften», fortsetter Rekdal.

Pasientens «barcode»

– «Det er her Lytix LTX-315 peptidet vil kunne gjøre en markant forskjell. Vi tror vi har en kraftig teknologi som er i stand til å identifiserer kreftceller, med alle sine unike mutasjoner, på en helt ny måte i forhold til dagens løsninger.
– Vår metode er basert på identifisering av cellekjernen i hver kreftcelle, mitokondriene. Vårt peptid søker opp hver kreftcelle og sprenger cellekjernen. Dermed frigis pasientens «barcode», dvs. pasients unike kreftceller i alle sine muterte former», fortsetter Rekdal

– Når immunforsvaret fanger opp disse kreftcellene med alle sine mutasjoner, vil kroppens T-celler, drepe-cellene, rette sitt angrep direkte mot disse kreftcellene.

Varme kreftceller avgjørende

– «Innen vaksiner, og veldig mye immunterapier, er det kjent at man oppnår bedre respons hvis kreftsvulsten er infiltrert av immunceller (T-celler). Det betyr at nærvær av T-celler er viktig for å skape en betennelsesreaksjonen i svulsten, som gjør de varme.
– Det vi har sett i klinikken er at vi kan gjøre alle kreftcellene varme ved at vi måler en økning av T-celler i tumoren», sier forskningssjef Øystein Rekdal.

Synergi med andre terapiformer

– «For 80 % av kreftpasientene er årsaken til at en behandling ikke har virket, at disse tumorene er kalde. Ved å kombinere Lytix molekyl LTX-315, med øvrig immunterapi, vil man kunne oppnå bedre klinisk effekt.
– Årsaken er at kreftcellene, som skal behandles, gjøres varme, og dermed er mer mottakelig for immunterapi.

– I tillegg vil vårt peptid LTX-315 bidra til at flere kreftceller med sine mutasjoner, blir avslørt og dermed mottakelig for behandling med immunterapi.

– I praksis betyr dette at man ved å kombinere vår molekyl med andre terapiformer, oppnår større effekt ved behandlingen av langt flere former for kreft», avslutter Øystein Rekdal til MedXplore.