Medisinsk Fakultet v/UiO og MedXplore inngår samarbeid.

Prosjektleder Karianne Svendsen, Medisinsk Fakultet v/UiO inngår et 2-årig FoU-avtale med MedXplore AS, ved daglig leder Jan Helge Lillebo.

Vi er spesialister i å forklare kompliserte prosesser visuelt. Det har vi brukt i et felles prosjekt med Medisinsk Fakultet v/Universitetet i Oslo (UiO) for bedre undervisning på enkelttema.

Nå har prosjektleder Karianne Svendsen og professor Kjetil Retterstøl fra Medisinsk Fakultet fått finansiering fra DIKU til en videreføring med MedXplore innen e-læring om kosthold og ernæring.

Samarbeidet førte til det ble det signert en  2 årig Forsknings- og Utviklingskontrakt (FoU-kontrakt) mellom partene i oktober-21, og avtalen er nå forlenget ut 2024.

Målet med FoU-avtalen er å utvide e-læringskonsept innen medisinske fagområder til også å omfatte e-læring innen kosthold og ernæring.

På virtuelt besøk i en blodåre

Bakgrunnen for samarbeidet startet våren-20 med at vi produserte en film om hvorfor høyt kolesterol kan gi åreforkalkning og hjerte-kar sykdommer. I august lanserte UiO og vi i felleskap et nytt e-læringskonsept, en første utgave: Medisinstudenter kan nå gå på virtuelt besøk i en blodåre .

For alle studenter 

E-læringen om aterosklerose er lagt ut på universitetenes felles e-portal, og er derfra tilgjengelig for flere 10 000 studenter i Norge. En interaktiv scene fra blodåren kan du se på Aterosklerose . Det ble også laget en artikkel distribuert via NTB Kommunikasjon  som fikk omtale bl.a. i Dagens Medisin

En leken tilnærming

Det er veldig spennende at Medisinsk Fakultet på denne måten ønsker å videreføre en undervisning som studenter er vant til fra sin digitale hverdag. Etter det MedXplore erfarer er det heller ikke vanlig ved Medisinsk Fakultet v/UiO søker bistand fra det private næringsliv innen sin kjernevirksomhet – undervisningen. Medisinerne skal selvfølgelig ha ansvar for det faglige, men vi er stolte over at vi har fått den tilliten til at vi vil klare å presentere disse temaene på en faglig forsvarlig måte.

Studentene aktivt med 

Prosjektet vil ikke bare være en teknisk utvikling, men også trekke veksler på studentenes ønsker og behov om undervisningen. Det vil derfor bli etablert en fokusgruppe med studenter som skal gi innspill til arbeidet. Det hører med til historien at Innovasjon Norge har godkjent MedXplore sin satsing på e-læring som et utviklingsprosjekt med «tilstrekkelig innovasjonshøyde». Det er i seg selv en anerkjennelse av en nytenkning innen e-læring. 

Vi regner med å komme tilbake med mer om innholdet over nyåret -22

Kontaktperson:

Jan Helge Lillebo
janhelge@lillebo.no
(m) 90045373.

Comments are closed.