Nordic Nanovector med lovende resultat innen lymfekreft

Norge vekker internasjonal oppmerksomhet med sine innovative selskaper innen kreftmedisin. Nordic Nanovector er et av disse selskap som høster lovende resultat fra kliniske studier i behandling av lymfekreft.

Lymfekreft er den 10-ende mest vanlige kreftformen i verden. Dette er en kreft i de hvite blodcellene og oppstår som ofte i lymfen eller i milten. Den står for 4,3 % av alle kreftformer. I 2018 anslås dette markedet å være på 12 milliarder dollar. Nanovector er et norsk selskap som springer ut av miljøet på Radiumhospitalet, deres teknologi består av et radioaktivt metall som er koblet sammen med et kreftsøkende antistoff, dette stoffet kalles Betalusin.

Unik behandling
Stoffet administreres med sprøyte og blir deretter transportert rundt i kroppen via blodet. På sin ferd leter det seg frem til kreftcellene, binder seg fast og angriper direkte. Det unike med denne behandlingen er at den er svært målrettet, det er kun kreftsvulstene som blir angrepet, mens de friske cellene blir skånet. Når Betalusin fester seg til en kreftcelle vil ikke radioaktiviteten bare bestråle denne cellen, men alle i en radius rundt på opp til 40 celler, dette gjør deres metode og teknologi enestående.

Oppsiktsvekkende resultater
Fra de kliniske forsøk som har vært gjennomført har 63 % hatt god effekt av behandlingen og hele 29 % har opplevd komplett konvalessens. Det innebærer at det ikke er målbar effekt i kreftsvulsten i etterkant. Det er få, om noen andre, som har oppnådd tilsvarende resultat.

Dette har gjort at mange sykehus i USA og Europa nå ønsker å teste denne behandlingsformen.

© Radforsk: Intervju med Nordic Nanovector 

© Foto: MedXplore AS: Kroppens lymfesystem supplerer blodsirkulasjon og når derfor ut til alle deler av kroppen. I flere informasjonsfilmer om sykdommer har MedXplore visualisert lymfesystemets rolle ved forsvar mot virus, bakterier og kreft.

Comments are closed.