Årlig rammes 20 000 nordmenn av hjerteinfarkt og hjerteslag 

Økt CRP en betydelig risikofaktor

En ny norsk studie av 1058 hjertepasienter i allmennpraksis viser at økt CRP er en risikofaktor for nye hjerteinfarkt. – Vi må behandle disse pasientene med høyere doser statiner, sier forsker John Munkhaugen.

Den nye norsk studie av hjertepasienter i allmennpraksis ble nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology. 39 prosent av pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt, hadde CRP over 2 mg/L – altså betennelsestilstand i kroppen.

For lave doser statiner
Studien viser at nesten 2/3 av pasientene med høy CRP hadde høyt LDL-nivå, altså høyt nivå av det dårlige kolesterolet, og halvparten av dem brukte lave doser statiner.

– Dette tyder på at vi må sørge for å behandle disse pasientene med høyere doser statiner i første omgang, før vi vurderer om spesifikke medikamenter mot inflammasjon skal brukes. Å optimalisere statinbehandlingen kan få ned CRP, og dermed bedre prognosen til pasientene, sier Munkhaugen.

© Dagens Medisin v/forsker John Munkhaugen

© Folkehelseinstituttet: Hjerteinfarkt i Norge

© Foto: MedXplore AS: MedXplore har sammen med professor Kjetil Retterstøl ved Universitetet i Oslo, overlege ved Lipidklinikken visualisert hvordan plakk på innsiden av blodårer utvikler seg, og til slutt stenger blodtilførselen til hjertet. Animasjonsfilmen ble laget for noen år siden, men er like aktuell i dag. Legemiddelselskapet Pfizer tok kostnadene fordi de så nytten av den i sin informasjon til pasienter.

Comments are closed.