To av nøkkelfolkene i Lytix, CEO Edwin Klumper (t.v) og forskningssjef Øystein Rekdal (t.h). I midten Jan Helge Lillebo, CEO i MedXplore AS. Lytix Biopharma hentet i september 2017 inn Edwin Klumper som CEO i selskapet. Klumper er nederlender, og har over 25 års internasjonal erfaring fra legemiddel- og biotek-industrien, og spesielt innen kreft og onkologi.

Fire års teknologisk forsprang

Klumper er klar på hvorfor norske Lytix vekte hans begeistring og interesse:

– «Mange av dagens vaksiner har den begrensning at de kun virker på tumorer som er varme. Er ikke tumoren varm virker ikke medisinen.

– Det Lytix kan dokumentere er at vi får opp mot 90 % av kalde tumorer varme. Det gjør at vi selv mener å ha minst fire års forsprang på våre konkurrenter», sier Klumper.

Et peptid med unike egenskaper

– «Vi merker interesse fra noen av de mest fremtredende kreftforskningsinstituttet i verden som ønsker å samarbeide med oss slik som Harvard,  Cornell og Gustave Roussy Insitute of Oncology i Frankrike.

– Årsaken er at forskerne aldri tidligere har erfart et peptid med slike resultater», fortsetter Klumper.

Skreddersy immunterapi

– Ved at vi åpner opp tumoren avdekkes personens «barcode». Vi avslører dermed hele kreftspredningen hos pasienten, inklusiv alle muterte celler. Dermed blir vi de første som kan tilby kreftpasienter en personlig terapi

– Dette er et betydelig fremskritt innen kreftbehandling. Ved å kombinere vårt peptid med øvrig immunterapi vil en lang rekke kreftsykdommer kunne behandles både mer effektiv og med bedre klinisk resultat.

Og det beste er at pasienten ikke lenger trenger å velge blant et lite utvalg av behandlinger. Nå blir det enklere å tilby en immunterapi som tar både kreftcellene og de muterte variantene som måtte finnes i kroppen, avslutter Edwin Klumper..

Slik ble idéen til Lytix unnfanget

Idéen til Lytix går mer enn 25 år tilbake i tiden. Det hele begynte på Universitetssykehuset i Nord Norge hvor en forsker tok doktorgraden på et peptid med gunstig effekt i morsmelken.

Det viste seg å ha høy antibakteriell aktivitet, men kunne det fremstilles syntetisk?

Rent tilfeldig kom Øystein Rekdal, som da tok doktorgraden, i den videre forskning over et fragment av proteinet som viste seg å ha fantastiske 100x høyere aktivitet enn det opprinnelige i morsmelken. På samme tid kom en internasjonal artikkel om at samme peptid som er i morsmelken også hadde effekter mot kreft.

– «Spørsmålet ble derfor om vårt fragment hadde tilsvarende effekt og om det gikk å lage analoger som kunne være enda mer potente mot kreft», sier Rekdal.

Potent mot kreft

– « Vi testet dette i dyreforsøk, og oppdaget at når fragmentet ble injisert så forsvant kreften helt, mens når det samme proteinet fra morsmelken ble injiser skjedde ingen endringer.

– Dette overasket, for i de fleste dyreforsøk er det normalt å hemme tumoren, men i vårt tilfelle var kreften helt borte.

– Det gav oss en unik mulighet for å se om dyrene hadde utviklet immunitet. Etter 1 måneds tid gav vi disse dyrene kreft på nytt.

– Til vår store glede opplevde vi at dyrene faktisk hadde utviklet beskyttelse mot kreften, tumoren vokste ikke opp igjen. Dette var starten på prosjektet.

– Dette skjedde i perioden 1993 -95. Både min medforsker ,John S. Svendsen, og jeg holdt på med hver vår doktorgrad innen dette feltet, og det vanlige var at tumorvekst ble hemmet litt. Her hadde vi imidlertid funnet et molekyl som førte til at tumoren forsvant. Det tok kaka og gjorde det nesten vanskelig for oss å ha tid nok til å fullføre doktorgraden», utdyper Øystein Rekdal.