Kroppen produserer ikke selv DHA. Vi er avhengig av å få den tilført via kosten. Den er viktig for barn og ungdom i vekst og utvikling, men nyere forskning viser at vi trenger det gjennom hele livet for å unngå tretthet, depresjon og flere alvorlige lidelser.

Ernæringsprofessor Kjetil Retterstøl

En av våre viktigste kilder til DHA er fet fisk som laks og makrell. Det er grunnen til det nasjonale kostråd om å spise fisk to til tre ganger i uken. Mange føler behov for en nærmere forklaring av hva som gjør at kroppen trenger fisk og hva næringsstoffene egentlig betyr for kroppen.

I et samarbeid med professor Kjetil Retterstøl v/Universitetet i Oslo, som er fast medlem i Helsedirektoratets kostråd, ønsker MedXplore å visualisere utfordringen.

Reisen fra fiskefóret til menneskehjernen

Gjennom spennende visualiseringer og animasjoner i 3D følger vi DHA-sporet, fra fiskefóret, via laksen og inn i kroppen. Du får se og oppleve virkningen som DHA har på hjernen, synet og mange flere organer.

Daglig leverer norsk oppdrettbransje mer enn 14 millioner fiskemåltid til folk rundt om i verden. Norge har på få år skapt seg en ledende rolle som oppdrettnasjon. Dette skyldes mange forhold, ikke minst driftige gründere i samspill med forskere, ny teknologi, og myndigheter med fokus på matsikkerhet og at laksen har trygge oppvekstvilkår.