Scroll to Content

Pedagogikk og Kommunikasjon

Vi er spesialister i å forklare kompliserte prosesser visuelt, ned til minste detalj. Vanskelige tema og omfattende problemstillinger vil ofte ta tid og ikke minst være krevende å formidle kun med ord. Vi oppfordrer til å spare timevis i forklaringer, øke forståelsesgrad og forenkle vanskelige medisinske konsepter. Gjør deg forstått med MedXplore

Nyheter

Tjenester

Visuel identitet

Visuel identitet

Vi leverer komplett kommunikasjonspakke med alt det man trenger for å gå ut i markedet, logo, print og kommunikasjonsstrategier. Vi er totalleverandør innen medisinsk profilering.

Animasjon

Animasjon

3d-animasjon er et kraftfullt verktøy som går hånd i hånd med forklaringsvideo i den medisinske sektoren. Det er lett å se hvorfor det er mye brukt til å visualisere komplekse situasjoner hvor konvensjonelle kamera ikke kommer til.

Web

Web

Vi setter opp din profil på web, og tar oss av alt fra Facebook, Instagram, Twitter og Youtube slik at man når ut i alle de viktigste markeds kanalene.

Effektiv Kommunikasjon

Kunsten å kommunisere på sekunder der andre bruker timer - det ligger i detaljene. Gjennom vår dialog kommer vi frem til hva som virkelig er det viktige, i denne prosessen er vi både nøyaktig og nysgjerrige, noe som klarlegger alle fasene av en produkjson. Med godt og presist forarbeid sikrer vi produktet ett steg av gangen helt fram til ferdigstillelse.

Kunder